Заповеди за сключване на договори, с участници класирани на 1-ро място

Заповед № 395 - Георги П. Вацов
Заповед № 396 - Галина М. Владимирова
=======================================================