З А П О В Е Д №34 - за сключане на договор за отдаване под наем на земеделска земя, с ползвателя на масив №25 ...

З А П О В Е Д №34 - за сключане на договор за отдаване под наем на земеделска земя, с ползвателя на масив №25, съгласно заповед № РД-12-ПМЛ-804 от 21.12.2018г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" София област.

ВИЖТЕ ТУК:

=====================================================