Заповед за прекратяване на договор № 2467

Заповед за промяна на наетата площ по договори с №2719; №2948 и №5083

===========================================