Заповеди за сключване на договор за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, с участници, класирани на второ място в публичен търг от 25 януари 2019 г.

Заповеди с нимера от 110 до 114, за сключване на договор за наем на земеделски имоти, имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, с участници, класирани на второ място в публичен търг  от 25 януари 2019 г.

Вижте ТУК:

==================================