Заповеди за сключване договор със спечелилите участници в Публичен търг с тайно наддаване, проведен на 05.01.2022г., за отдаване под наем на свободни земеделски имоти, за собственици на пасищни селскостопански животни

Заповед АЛЕКС Н ТРЕЙД ЕООД
Заповед Алекс Ташев
Заповед Александър Пламенов Консулов
Заповед Алекси Симеонов Спасов
Заповед Асен Василев Асенов
Заповед Бисер Кръстанчов
Заповед Борис Николов Борисов
Заповед Валери Милушев
Заповед Вера Бояджиева
Заповед Георги Александров

Заповед ГОДЕЧ АГРО ЕООД
Заповед Гроздан Величков Борисов
Заповед Даниела Стоянова Владимирова
Заповед Димитър Рангелов
Заповед ЕКОЛ СИСТЕМС ООД
Заповед Емил Ташев
Заповед Емил Тодоров Димитров
Заповед КЛЕВЪР БИЗНЕС ЕООД
Заповед Лиляна Василева Георгиева
Заповед Надежда Стефанова Павлова

Заповед Нели Николаева
Заповед Николай Златев Иванов
Заповед Николай Янузов
Заповед Петър Благоев Златков
Заповед Христо Бояджиев

======================================