Заповед за сключване на договор за отдаване под наем на поземлени имоти, с участник, класиран на второ място в проведения на 1 декември 2023 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти

Заповед РД-505 -- Кристина Станимирова

====================================