Заповеди за изменяне и прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя "ПМЛ" след ревизия по чл. 37м от ЗСПЗЗ - 2024 г

Заповед № РД-184 за изменяне на договор № 5435 - Петър Гацев
Заповед № РД-185 за прекратяване на договори № 5191 и 5439 - Борислав Трайков
Заповед № РД-186 за прекратяване на договор № 2935 - Георги Георгиев
Заповед № РД-187 за прекратяване на договор № 5444 - Димитър Димитров
Заповед № РД-188 за прекратяване на договори № 5139 и 5204 - Евдокия Стоянова
Заповед № РД-189 за прекратяване на договор № 2895 - Илиян 2016 ЕООД
Заповед № РД-190 за прекратяване на договор № 2894 - Илиян Петков
Заповед № РД-191 за прекратяване на договори № 2889 и 5203 - Катерина Петкова
Заповед № РД-192 за прекратяване на договор № 2893 - Марио Петков
Заповед № РД-193 за прекратяване на договор № 2890 - Марио 2016 ЕООД
Заповед № РД-194 за прекратяване на договори № 2892 и 5205 - Съни - К ЕООД

=================================