izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

ЗАПОВЕД №309 / 12,08,2019 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Указ №163 от 10,07,2019г. на Президента на Република България ...                                                              

Вижте ТУК:
============================================