izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

      На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната адмонострация, чл.8, ал.2 от Изборния кодекс във връзка с Указ №163 от 10.07.2019г. на Президента на Република България ...

Заповед №347 -- Вижте ТУК:

=========================================