izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

Централна Избирателна Комисия
РЕШЕНИЕ № 770-МИ
София, 26.08.2019

    ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Годеч, ‎Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

   В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/135 от 23 август 2019 г. от кмета на община Годеч, ‎Софийска област, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.
Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.
   Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Годеч. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1.Назначава Общинска избирателна комисия в община Годеч, ‎Софийска област, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията      Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                Огнян Любенов Ненчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Елеонора Дончева Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:       Даниела Игнатова Стоянова
СЕКРЕТАР:                         Лилия Димитрова Арсова
ЧЛЕНОВЕ:
  Мариана Иванова Савова
  Ирена Руменова Николова
  Анна Игорова Динчова - Асенова
  Цветанка Петрова Евлогиева
  Евгени Игнатов Кирилов
  Росица Стоянова Иванова
  Симона Владимирова Василева
  Станимир Георгиев Петров
  Надя Николова Генадиева - Виденова
2.Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
3.На назначените членове да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
Председател: Стефка Стоева
Секретар: Севинч Солакова
* Публикувано на 26.08.2019 в 20:29 часа