izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

З А П О В Е Д  № 389
гр. Годеч, 26.09.2019 г.

    На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.183, ал.3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централната избирателна комисия

  Н А Р Е Ж Д А М:

    ОПРЕДЕЛЯМ  местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Годеч по време на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., както следва:

Вижте ТУК:

===========================================