izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

Иборните книжа и материали за всяка секционна избирателна комисия се предават на председателя на сик в присъствието на заместник-председател, секретар и членове на СИК!

Г р а ф и к -- Вижте ТУК:

============================================