izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                                            ВИЖТЕ ТУК:
                                             

         Област СОФИЙСКА, община ГОДЕЧ
           секция № 001      
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЕМИЛ                          КИРИЛОВ                       ФИЛИПОВ
                      ЗОРАН                         ПЕТРОВ                        ЛОЗЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ДИМИТРОВ                      РУСИМОВ
                      СИНИША                                                      ИВАНОВ

 
         секция № 002        
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДАР                                                  ВАСОВ
                      АЛЕКСАНДЪР                    НИКОЛАЕВ                      НИКОЛОВ
                      БОРИСЛАВ                      ПЕТРОВ                        ИВАНОВ
                      БОЯН                          ВИКТОРОВ                      ГРИГОРОВ
                      ВАЛЕНТИН                      ПАНТАЛЕЕВ                     ИЛИЕВ
                      ВЯРА                          ВАЛЕНТИНОВА                   ИЛИЕВА-БОРИСОВА
                      ГЕОРГИ                        КИРОВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ЕДУАРД                        ИСКАНДЪР                      ХАМРА
                      ИВАН                          ВАСИЛЕВ                       МАРКОВ
                      ИВАНКА                        СТОЯНОВА                      ХАМРА
                      КИРИЛ                         ИВАНОВ                        ДИНЧОВ
                      НИКОЛИНА                      БОГДАНОВА                     ИЛИЕВА
                      СТЕФАН                                                      СТАНОЙЕВ

      
          секция № 003
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АСЕН                          ИВАНОВ                        РАДЕНКОВ
                      ДЕСИСЛАВА                     СЕРГЕЕВНА                     БОБРИНА
                      ДИМИТЪР                       ТРАЙКОВ                       ДИМИТРОВ
                      ЕЛЕНА                         СТОЯНОВА                      ИВАНОВА
                      ЕМИЛ                          ГЕОРГИЕВ                      КОСТОВ
                      ИЛИЯ                          БОРИСОВ                       ИВАНОВ
                      КАРМЕН                        ИШАМ                          АБДЕЛАЗИЗ
                      МАРИЯ                         СЕРГЕЕВНА                     БОБРИНА
                      СИЛВИЯ                        СТРАХИЛОВА                    БОБРИНА

 
          секция № 004
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЕОРГИ                        ДИМИТРОВ                      КАРАЛЕЕВ
                      ДАЛИБОР                                                     ИЛИЕВ
                      ИВАНА                                                       ИЛИЕВ
                      КАТЯ                          ЗДРАВКОВА                     АСЕНОВА

 
          секция № 005
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНЖЕЛА                        РУМЕНОВА                      ДЕЛЧЕВА
                      ВЕСЕЛИН                       НИКОЛОВ                       БОРИСОВ
                      МАРТИН                        ПЕТРОМИЛОВ                    МАРТИНОВ
                      МАРЯН                                                       ИВАНОВ
                      СВЕТОСЛАВ                     ПЛАМЕНОВ                      МЛАДЕНОВ
                      СЛАВА                         СТАНИМИРОВА                   СТЕВЧИЧ
                      ЦВЕТАНКА                      ИВАНОВА                       ДОБРЕВА-МАРТИНОВА
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ГЕОРГИЕВА                     ИВАНОВА
                      ЯНИ                           ОГНЯНОВ                       ВАСИЛЕВ

 
               секция № 006
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОРИСЛАВ                      ЙОРДАНОВ                      ЦВЕТАНОВ
                      РУМЕН                         СТЕФАНОВ                      ЙОРДАНОВ
                      СПАС                          ИВАНОВ                        СПАСОВ

 


          секция № 007
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МИЛКО                         СТАНИМИРОВ                    ГЕОРГИЕВ

 


           секция № 009
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      РАДОСТИН                      ДАНОВ                         ГЪРГОРОВ

 


          секция № 010
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОЖУРКА                       РАНГЕЛОВА                     ВЕЛИНОВА

 
          секция № 011
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГРИША                         ЖИВКОВ                        КОСТОВ