Заповед №22
14.01.2016г.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Надя Велкова Сотирова - зам. кмет на Община Годеч

Вижте пълния текст: