ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Е Т И Ч Е Н  К О Д Е К С

ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

Този кодекс определя етичните норми и правилата за поведение на общинските служителите и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на Община Годеч.
Вижте пълния текст ТУК:

Приложение 1  - 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ГОДЕЧ