Съгласно чл. 91, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие до 31 март Община Годеч представя пред Общински съвет Годишния доклад по изпълнение на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година.
    Като документ на устойчиво интегрирано развитие за стратегическо планиране на местно ниво, Общинския план за развитие на Община Годеч за периода 2014 – 2020 година е разработен в съответствие на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020 г., Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014 – 2020 г., Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., Националната програма за развитие България 2020.

Вижте ТУК:

==================================================