Стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Годеч (ПИРО) за периода 2021-2027 година. Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР).

Европейски фондове и програми за общините през програмен период 2021–2027
Вижте ТУК:

Програма - график за изработването на ПИРО на община Годеч 2021-2027г.
Вижте ТУК:

АНКЕТА   за проучване на нагласите за развитие на община Годеч в периода 2021-2027г.
Вижте ТУК:     --  срок за участие - до 15.03.2021г.

Набиране на проектни идеи за разработване на План за интегрирано развитие на община Годеч
Вижте ТУК:     --  срок за участие - до 15.03.202
============================================