Краткосрочна програма - Вижте ТУК:
Решение за приемане на програмата  - Вижте ТУК:
=================================