Споразумението на кметовете е основното европейско движение с участието на местните и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на техните територии. Поемайки тази отговорност, подписалите  Споразумението, в т.ч. и община Годеч,  целят да постигнат и надминат целите на ЕС в областта на енергията, а именно:
-  намаляване на емисиите на парниковите газове на ЕС най-малко с 20% спрямо нивата от 1990 г.;
-  20% от енергопотреблението на ЕС да е от възобновяеми енергийни източници;
-  20% намаляване на енергийното потребление.

Вижте ТУК:

==========================================================