РЕШЕНИЕ 40/07.04.2017 г.

 Проект за: 
ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ГОДЕЧ