Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - 2011 година.

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - 11.2015 година.

Декларации по чл. 12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - 12.2015 година.

Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ - Й. Андреева

Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ - Г. Тодоров

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПКОНПИ - Общински Съвет - 2019/23г.

Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ - П. Крумова - 06082020

.