Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове към Наредбата за обществения ред -- 28112022

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове  
--  във връзка с  публикувания ПРОЕКТ за --
Наредба за обществения ред, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда
на територията на община Годеч

Вижте СПРАВКАТА ТУК:
===============================================