Актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 г. -- 032021

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.

   Програма е приета с Решение № 2 по Протокол № 1 от 28.01.2021 година от заседание на Общински съвет – Годеч.
   Програма е актуализирана с Решение № 22 по Протокол № 2 от 25.02.2021 година от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте Програмата ТУК:

=================================