Покана за обществено обсъждане на Проект за актуализация на Програмата

11.00 часа на 30.04.2015г. - Заседателна зала

========================================