Архив и актуализации

Актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 г. -- 13052021

     Програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. 
Програма е приета с Решение № 2 по Протокол № 1 / 28.01.2021 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Програма е актуализирана с Решение № 22 по Протокол № 2 / 25.02.2021 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Настоящата програма е актуализирана с Решение № 37 по Протокол № 3 / 14.04.2021 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте Програмата ТУК:
====================================

Актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 г. -- 032021

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.

   Програма е приета с Решение № 2 по Протокол № 1 от 28.01.2021 година от заседание на Общински съвет – Годеч.
   Програма е актуализирана с Решение № 22 по Протокол № 2 от 25.02.2021 година от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте Програмата ТУК:

=================================

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 г.

     Настоящата Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Годеч през 2021 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
Програма е приета с Решение № 2 по Протокол № 1/28.01.2021 г. от заседание на Общински съвет – Годеч

Вижте Прогамата ТУК:

==============================================

Обсъждане на П р о е к т на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г -- 22122020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба на ОбС- Годеч № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени и устни предложения по Проекта за Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през  2021г. Писмените предложения могат да се подават в деловодството в сградата на Община Годеч, град Годеч, пл. „Свобода“ 1 или на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    Община Годеч уведомява всички граждани, че на 25.01.2021г. от 13.30 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021г.

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г, Вижте ТУК: 
================================================