ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г.

Настоящата програма отразява намеренията на Община Годеч, за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, през 2019 година ...

Вижте ТУК:

==========================================================