ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Реализирани програми

Годеч, април 2009 година


Програмата е приета от Общински съвет – Годеч
с решение №90 от Протокол №7/17.09.2009 год.
с период на действие 2009 -2013 год.