Свалете ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, чл. 13 ОТ ТУК...