Обществена поръчка 019-15 от 04.09.2015

договаряне без обявление с ID 685933                                                            публикувано на: 04.09.2015 

Статус  -  Изпълнена                                                                               последна редакция на: 23.10.2015

ПРЕДМЕТ:

Допълнителни строително-монтажни работи при изпълнение на проект "Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ   XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч”

1. Решение в АОП - 685933         - публикувано на: 04.09.2015

2. Доклад комисия                          - публикувано на: 09.09.2015

3. Протокол комисия                      - публикувано на: 09.09.2015

4. Решение № 370                          - публикувано на: 09.09.2015

5. Договор №85                                - публикувано на: 12.09.2015

6. Окончателно плащане              -  публикувано на: 08.10.2015  

7. Приключване договор               -  публикувано на: 23.10.2015