Обществена поръчка 022-15 от 08.10.2015

публична покана с ID 9048698                                                                  публикувано на: 08.12.2015

Статус  -  Изпълнена                                                         последна редакция на:  17 Януари 2017

ПРЕДМЕТ: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч”

Краен срок за подаване на оферта:  16.30 часа на 17.12.2015 г.

 

1. Покана в АОП                          -   публикувано на: 08.12.2015

2. Документация за участие       -  публикувано на: 08.12.2015  

3. Образци на документи           -    публикувано на: 08.12.2015

4. Протокол  от дейността на комисията   -    публикувано на: 28.12.2015

5. Декларация за конфиденциалност         -    публикувано на: 28.12.2015

6. Договор № 118/29.12.2015          -    публикувано на: 07 Януари 2016 09:14

7. Договор № 119/29.12.2015          -    публикувано на: 07 Януари 2016 09:14

8. Плащане 01.2016   -   08 Февруару 2016 10:42

9. Плащане 02.2016    - 09 Март 2016 16:12

10. Плащане 03.2016    -      06 Април 2016 11:10

11. Плащане 04.2016      -   16 Май 2016 10:38

12. Плащане 05.2016      -   07 Юни 2016 13:32

13. Плащане 06.2016                -      01 Юли 2016 14:19

14. Плащане 07.2016                -      03 Август 2016 10:30

15. Плащане 08.2016                -      15 Септември 2016 15:11

16. Плащане 09.2016                -      05 Октомври 2016 14:49

17. Плащане 10.2016                -       08 Ноември 2016 14:59

18. Плащане 11.2016                -      12 Декември 2016

19. Плащане 12.2016                     -      17 Януари 2017

20. Приключване договор           -      17 Януари 2017