Обществена поръчка 026-16 от 08.02.2016

публична покана с ID 9050201                                                       публикувано на: 08 Февруару 2016

Статус  -  Изпълнена                                                     последна редакция на:   18 Август 2016

ПРЕДМЕТ: “Строително - ремонтни и строително - монтажни работи, представляващи ремонт на административната сграда на Община Годеч”

Краен срок за подаване на оферта:  16:30 часа на 17.02.2016 г.

1. Покана в АОП - 9050201     -    08 Февруару 2016 16:21

2. Документация за участие   -    08 Февруару 2016 16:21

3. Образци на документи        -     08 Февруару 2016 16:21

4. Протокол-1 от дейността на комисията      -     29 Февруару 2016 15:48

5. Допълнително изискани документи            -     29 Февруару 2016 15:48

6. Протокол-2 от дейността на комисията      -     29 Февруару 2016 15:48

7. Договор №20 от 15.032016      -     24 Март 2016 15:15

8. Ценово предложение       -     06 Април 2016 11:18

9. Авансово плащане            -       19 Април 2016 14:59

10. Окончателно плащане          -      18 Август 2016 14:49

11. Приключване договор          -      18 Август 2016 14:49