Обществена поръчка 027-16 от 12.02.2016

Открита процедура  с ID 713374                                  публикувано на: 12.02.2016

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на:  18 Август 2017

ПРЕДМЕТ:    “ Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилна жилищна сграда в град Годеч, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферта: 17:00 часа на 24.03.2016 г.

1. Обявление в АОП-713374                               -   12 Февруару 2016 17:02

2. Решение АОП-713372                                      -   12 Февруару 2016 17:02

3. Документация и образци                              -   12 Февруару 2016 17:02

4. Обследване на техн. характеристики            -   12 Февруару 2016 17:02

5. Обследване на енерг. ефективност              -   12 Февруару 2016 17:02

6. Отговори на поставени въпроси - 1               -   22 Февруару 2016 15:07

7. Протокол-1 от дейността на комисията           -    31 Март 2016 13:30

 8. Протокол-2 от дейността на комисията        -   27 Май 2016 14:22

9. Протокол-3 от дейността на комисията        -   27 Май 2016 14:22

10. Протокол-4 от дейността на комисията      -   27 Май 2016 14:22

11. Отваряне на ценови оферти                       -   27 Май 2016 14:22

12. Протокол-5 от дейността на комисията      -   02 Юни 2016 13:12

13. Решение за избор на изпълнител               -   02 Юни 2016 13:12

14. Договор №98 от 13.09.2016                -      15 Септември 2016 15:20

15. Предложение за изпълнение               -      15 Септември 2016 15:20

16. Линеен график                                    -      15 Септември 2016 15:20

17. Ценово предложение                          -      15 Септември 2016 15:20

18. Освобождаване на гаранция            -      17 Май 2017

19. Информация за приключване на договора         -   18 Август 2017

20. Информация за изпълнение на договора           -   18 Август 2017

.