Обществена поръчка 029-16 от 05.04..2016

Открита процедура  с ID 725582                                  публикувано на: 05.04.2016

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на:     2021-06-07

ПРЕДМЕТ:   

"Избор на проектант за изготвяне на технически проекти: „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на училище “Проф. Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проекти финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферта: 16:00 часа на 18.05.2016 г.

1. Обявление в АОП-725582             -      05 Април 2016 14:17

2. Решение АОП - 725581                      -     05 Април 2016 14:17

3. Документация и образци                  -      05 Април 2016 14:17  

4. Приложения                                      -      05 Април 2016 14:17

5. Техническо задание - РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"          -    05 Април 2016 14:17

6. Техническо задание - РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”             -    05 Април 2016 14:17

7. Техническо задание - РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОДЗ „ЮРИЙ ГАГАРИН"                                                     -    05 Април 2016 16:23

8. Протокол-1 от дейността на комисията         -       20 Май 2016 16:36

9. Отваряне на ценови оферти                            -      08 Юли 2016 15:17

10. Протокол-2 от дейността на комисията          -      21 Юли 2016 10:16

11. Протокол-3 от дейността на комисията          -      21 Юли 2016 10:16

12. Протокол-4 от дейността на комисията          -      21 Юли 2016 10:16

13. Решение за избор на изпълнител                    -      21 Юли 2016 10:16

14. Договор №91 от 01.09.2016                -      15 Септември 2016 15:27

15. Техническо предложение                     -      15 Септември 2016 15:27

16. Ценово предложение                            -      15 Септември 2016 15:27

17. Анекс 1 към Договор №91    -   2018-11-27

18. Обявление за изменение      -   2018-11-27

19. Анекс 2 към Договор №91    -   2018-11-27

Обявление за изменение - анекс 3    -    2021-06-07
Анекс 3 към Договор №91                   -    2021-06-07
Обявление за изменение - анекс 4    -    2021-06-07
Анекс 4 към Договор №91                   -    2021-06-07
Информация за извършените плащания по договор № 91  -  2021-06-07
Обявление за приключване на договор № 91                         -  2021-06-07
Обявление за освобождаване на гаранция по договор        -  2021-06-07

.