Обществена поръчка 037-16 от 17.06.2016

Открита процедура  с ID 737078                                  публикувано на: 17.06.2016

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на:   Декември 2017

ПРЕДМЕТ:

Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч"

Kраен срок за подаване на оферта: 17:00 часа на 22.07.2016 г.

1. Обявление АОП-737078                              -             17 Юни 2016 16:11

2. Решение  АОП-737077                                -               17 Юни 2016 16:11

3. Документация и образци на документи      -              17 Юни 2016 16:28

4. Образци за изтегляне - КСС                        -               17 Юни 2016 16:28

5. Работен проект                                           -                17 Юни 2016 16:11

6. Отговори на въпроси 30.06.2016                -         01 Юли 2016 14:04

7. Отговори на въпроси 01.07.2016                -          04 Юли 2016 14:01

8. Отговори на въпроси 07.07.2016                -      08 Юли 2016 13:04

9. Отговори на въпроси 07.07.2016                -      08 Юли 2016 13:04

10. Отговори на въпроси 07.07.2016              -      08 Юли 2016 13:04

11. Отговори на въпроси 07.07.2016              -      08 Юли 2016 13:04

12. Отговори на въпроси 08.07.2016                -      11 Юли 2016 15:37

13. Отговори на въпроси 11.07.2016                -      14 Юли 2016 13:35

14. Отговори на въпроси 11.07.2016                -      14 Юли 2016 13:35

15. Отговори на въпроси 11.07.2016                -      14 Юли 2016 13:35

16. Отговори на въпроси 11.07.2016                -      14 Юли 2016 13:35

17. Отговори на въпроси 11.07.2016                -      14 Юли 2016 13:35

18. Отговори на въпроси 11.07.2016                -      14 Юли 2016 13:35

19. Отговори на въпроси 11.07.2016                -      14 Юли 2016 13:35

20. Протокол-1 от дейността на комисията      -      10 Август 2016 16:25

21. Отваряне на ценовите предложения        -      25 Август 2016 08:54

22. Доклад от работата на комисията                   -      08 Септември 2016 16:30

23. Протокол-2 от дейността на комисията          -      08 Септември 2016 16:30

24. Протокол-3 от дейността на комисията          -      08 Септември 2016 16:30

25. Протокол-4 от дейността на комисията          -      08 Септември 2016 16:30

26. Протокол-5 от дейността на комисията          -      08 Септември 2016 16:30

27. Решение за избор на изпълнител                    -      08 Септември 2016 16:30

28. Договор №117-27.10.2016                    -      02 Ноември 2016 13:41

29. Приложения към договор                      -      02 Ноември 2016 13:41

30. Приключена поръчка  -   11 Декември 2017
.