Обществена поръчка 038-16 от 31.08.2016

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по реда на чл. 187, ал. 1 от от ЗОП

публикувано на: 31 Август 2016.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на:  23 Август 2017

ПРЕДМЕТ:

„Специализиран превоз на деца и ученици до 16 - годишна възраст по установени маршрути до учебните заведения на територията на община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферта: 17:00 часа на 07.09.2016 г.

1. Обява                                     -      31 Август 2016 16:55

2. Документация за участие      -      31 Август 2016 16:55

3. Образци на документи          -      31 Август 2016 16:55

4. Проект на договор                -      31 Август 2016 16:55

5. Маршрутно разписание        -      31 Август 2016 16:55

6. Технически спецификации   -      31 Август 2016 16:55

7. Протокол от дейността на комисията     -      14 Септември 2016 15:35

8. Договор №105-29.09.2016г                    -      05 Октомври 2016 14:35

9. Анекс №1 към договора                          -      05 Октомври 2016 14:35

10. Анекс №2 към договора   -   24 Април 2017

11. Договорът приключва с изтичане на учебната 2016/2017 година