Обществена поръчка 039-16 от 17.09.2016

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по реда на чл. 187, ал. 1 от от ЗОП

публикувано на: 17 Септември 2016.

Статус  -  Възложена                                                                     последна редакция на:  26 Октомври 2016

ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и изготвяне на доклад за оценка за съответствие в инвестиционното проектиране на работен проект за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч””

Kраен срок за подаване на оферта: 17:00 часа на 26.09.2016г.

1. Обява                                    -      17 Септември 2016 14:22

2. Документация за участие     -      17 Септември 2016 14:22

3. Образци на документи         -      17 Септември 2016 14:22

4. Проект на договор               -      17 Септември 2016 14:22

5. Протокол от дейността на комисията  -      17 Септември 2016 14:22

6. Промяна на срока за подаване на оферта   -      27 Септември 2016 13:12

    до 17:00 часа на 30.09.2016 г.

7. Протокол от дейността на комисията     -     06 Октомври 2016 16:08

8. Договор №114 от 14.10.2016г                    -    26 Октомври 2016 12:10

.