Процедура - 045-17 от 02.02.2017

Обява за събиране на оферти за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на:  Февруари 2018

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферта: 17:00 часа на 09.02.2017г.

1. Обява АОП                                         -      02 Февруари 2017

2. Документация за участие                   -      02 Февруари 2017

3. Договор - проект                                  -      02 Февруари 2017

4. Образци за изтегляне                          -      02 Февруари 2017

5. Протокол от дейността на комисията  -   16 Февруари 2017 

6. Договор от №13/20.02.2017  -   20 Февруари 2017

.