Процедура - 066-18

Открита процедура                                    публикувано на: 23.07.2018

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на: 2020-02-14

ПРЕДМЕТ:

„ Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II – етап 1, етап 6, етап 8 и етап 9 ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 24.08.2018 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 27.08.2018 г.

Решение - ID 857946        -  2018-07-23
Обявление - ID 857954     -  2018-07-23
Работен проект                 -  2018-07-23
Образци за изтегляне       -  2018-07-23
Документация за участие  -  2018-07-23
Технически спецификации   -  2018-07-23
Проект за Договор 1          -  2018-07-23
Проект за Договор 2          -  2018-07-23
МЕТОДИКА                         -  2018-07-23
еЕЕДОП                              -  2018-07-23
Протокол 1 на комисия   -  2018-08-30
Отваряне на ценови предложения  -  2018-09-10
Протокол 2 на комисия   - 2018-10-03
Протокол 3 на комисия   - 2018-10-03
Протокол 4 на комисия   - 2018-10-03
Доклад на комисия         - 2018-10-03
Решение за класиране   -2018-10-03
Обявление за възлагане     - 2018-11-22
Договор за възлагане за о.п.1        -  2018-11-22
Ценово предложение за о.п.1   - 2018-11-22
Техническо предложение за о.п.1         -  2018-11-22
Договор за възлагане за о.п.2        -  2018-11-22
Техническо предложение за о.п.2   -  2018-11-22
Ценово предложение за о.п.2         -  2018-11-22
Договор за възлагане за о.п.3        - 2018-11-22
Техническо предложение за о.п.3   -  2018-11-22
Ценово предложение за о.п.3         - 2018-11-22
Обявление за приключване на договор за о.п.3   -  2019-03-07
Обявление за приключване на договор за о.п.1   -  2019-08-28
Обявление за приключване на договор за о.п.2   -  2020-02-14