Процедура - 082-19

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                 публикувано на: 28,06.2019г.. 

Статус  -  Изпълнена                                                                                                последна редакция на: 2020-07-14

ПРЕДМЕТ:  „ Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 12 ”

Срок за получаване на оферти: 17:00 часа на 05.08.2019 г.
Срок за отваряне на офертите:  11:00 часа на 06.08.2019 г.

Решение -                            -  2019-06-28
Обявление -                        -  2019-06-28
Работен проект                   -  2019-06-28
Образци за изтегляне         -  2019-06-28
Документация за участие   -  2019-06-28
Технически спецификации  -  2019-06-28
Проект за Договор               -  2019-06-28
МЕТОДИКА                          - 2019-06-28

Протокол на комисия          - 2019-08-14

Обява за отваряне на ценови оферти   -   2019-08-28

Протокол-2 на комисия          -  2019-09-09
Протокол-3 на комисия          -  2019-09-09
Протокол-4 на комисия          -  2019-09-09
Решение за класиране           - 2019-09-09

Обявление за възлагане    -  2019-12-11
Договор за изпълнение       -  2019-12-11
Технически спецификации  -  2019-12-11
Техническо предложение    -  2019-12-11
Ценово предложение          - 2019-12-11

Обявление за изменение    -  2020-03-25
Анекс №1 към Договор        -  2020-03-25

Обявление за приключване на договор   -  2020-07-14