Процедура - 103-20

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ                                                                                  публикувано на: 10.06.2020 г.

Статус  -  Изпълнена                                                                                             последна редакция на: 2021-09-171

ПРЕДМЕТ:  „Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите “

Kраен срок за подаване на оферти: 11:00 часа на 23.06.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 23.06.2020 г.

Решение                                  -  2020-06-10
Покана                                     -  2020-06-10
Образци за изтегляне            -  2020-06-10
Технически спецификации  -  2020-06-10
Проект за Договор                 - 2020-06-10

 Протокол на комисия          -  2020-07-08
Доклад на комисия               -  2020-07-08
Решение за класиране         -  2020-07-08

Обявление за възлагане               -  2020-09-01
Договор за възлагане                   -  2020-09-01
Техническо предложение            -  2020-09-01
Ценово предложение                    -  2020-09-01

Обявление за приключване     -   2021-09-17