Обществена поръчка 007-15 от 03.02.2015

открита процедура с ID 646401                                     публикувано на: 03.02.2015    

статус  - Изпълнена                                                             последна редакция на: 07 Януари 2016 08:49

 

ПРЕДМЕТ:
Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т.238, о.т. 238А и о.т.238Б , кв.138, гр.Годеч,общ.Годеч

 

Краен срок за подаване на оферта:  16 часа на 16.03.2015

Променен срок за подаване на оферта: 16 часа на 01.04.2015г

 

1. Обявление в АОП-646401                -   публикувано на:03.02.2015

2. Решение АОП-646397                      -   публикувано на:03.02.2015

3. Документация за участие                -   публикувано на:03.02.2015

4. Технически проекти                        -   публикувано на:03.02.2015

5. Образци на документи                     -   публикувано на:03.02.2015

 6. Решение АОП-648674-промяна                          -   публикувано на:18.02.2015

7. Документация за участие променена                   -   публикувано на:18.02.2015 

8. Съобщение за отваряне ценова оферта        -  публикувано на:23.04.2015

9. Протокол-1 комисия                             -  публикувано на:30.04.2015

10. Протокол-2 комисия                           -   публикувано на:30.04.2015

11. Решение за опред. на изпълнител       -   публикувано на:30.04.2015

12. Договор № 57/15.06.2015            -   публикувано на:30.06.2015

13. Авансово плащане               -   публикувано на:07.09.2015

14. Окончатело плащане   -   публикувано на:21.12.2015

15. Приключване договор   публикувано на: 07 Януари 2016 08:49