Обществена поръчка 017-15 от 10.07.2015

открита процедура с ID 676789                                                                             публикувано на: 10.07.2015

Статус  -  Изпълнена 
                                                                              последна редакция на: 27 Декамври 2018

ПРЕДМЕТ: 
Изработване на проект за Общ устройствен план на община Годеч "

Краен срок за подаване на оферта:  16.00 часа на 07.08.2015г.

1. Обявление в АОП                     -  публикувано на: 10.07.2015

2. Решение в АОП                        -  публикувано на: 10.07.2015

3. Документация за участие          -  публикувано на: 10.07.2015

4. Образци на документи              -  публикувано на: 10.07.2015

5. Планово задание                      -  публикувано на: 10.07.2015

6. Договор-проект                        -  публикувано на: 10.07.2015

7. Протокол-1                      публикувано на: 25.08.2015

8. Съобщение по чл.69а, ал.3        - публикувано на: 08.10.2015  

9. Протокол - 2                                    - публикувано на: 02.11.2015

10. Протокол - 3                                  - публикувано на: 02.11.2015

11. Решение №440/02.11.2015         - публикувано на: 02.11.2015

12. Договор от 27.11.2015 год.         - публикувано на: 11.12.2015

13. Междинно плащане            -     31 Март 2016 13:34

14. Междинно плащане 2            -    05 Януари 2017

15. Междинно плащане 3            -    22 Юни 2018

16. Окончателно плащане             -   2018-12-27

17. Обявление за приключване    -   2018-12-27
.