ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по реда на чл. 187, ал. 1 от от ЗОП

публикувано на: 31 Август 2016

ПРЕДМЕТ:

„Специализиран превоз на деца и ученици до 16 - годишна възраст по установени маршрути до учебните заведения на територията на община Годеч”

1. Обява

2. Документация за участие

3. Образци на документи

4. Проект на договор

5. Маршрутно разписание

6. Технически спецификации