ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по реда на чл. 187, ал. 1 от от ЗОП

публикувано на: 17 Септември 2016.

ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и изготвяне на доклад за оценка за съответствие в инвестиционното проектиране на работен проект за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч””

1. Обява 

2. Документация за участие 

3. Образци на документи 

4. Проект на договор 

5. Технически спецификации