Към цялата документация

Публично състезание -  ИД  759276                              публикувано на: 23.11.2016 г.

ПРЕДМЕТ:
„Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2017 г.”

1. Обявление  АОП-759276 
2. Решение  АОП-759275 
3. Документация за участие 
4. Договор - проект
5. Образци за изтегляне