ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по реда на чл. 187, ал. 1 от от ЗОП
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

публикувано на: 07 Декември 2016.

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч"

1. Обява АОП 

2. Документация за участие 

3. Договор - проект - о.п. №1-5 

4. Договор - проект - о.п.  №6-10 

5. Образци за изтегляне