Процедура - 047-17 от 07.06.2017 - публикуване

Към цялата документация

 

Публично състезание                                                            публикувано на: 07.06.2017г.
Процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

ПРЕДМЕТ:
„ Доставка на хранителни продукти  за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Годеч” ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  28.06.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  29.06.2017г.

Решение - ID 790652 
Обявление - ID 790653
Договор - проект

Образци за изтегляне
Документация за участие

==========================================================