Процедура - 052-17 от 28.09.2017 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:

„Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2018 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  19.10.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  20.10.2017г.

Решение - ID 807313 
Обявление - ID 807294 
Договор проект 
Образци за изтегляне 
Документация за участие