Процедура - 054-17 от 25.10.2017 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                               

ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА НОВ БАГЕР ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  15.11.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  16.11.2017г.

Решение - ID 811695
Обявление – ID 811696
Образци за изтегляне
Документация за участие
Договор проект