Процедура - 074-19 - публикуване

Към цялата документация

Oбществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти 

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на горива за автомобилите и машините, собственост на Община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.03.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 06.03.2019 г.

Обява   
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Проект за Договор